Zaproszenie na Ogólnopolską Pielgrzymkę Akcji Katolickiej na Jasną Górę

Home / Zaproszenie na Ogólnopolską Pielgrzymkę Akcji Katolickiej na Jasną Górę

Zaproszenie na Ogólnopolską Pielgrzymkę Akcji Katolickiej na Jasną Górę

Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę odbędzie się 8 czerwca

 

Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

 

W obliczu trwającego skomasowanego ataku na Kościół w Polsce w sposób szczególny zapraszam na tegoroczną  24. Ogólnopolską Pielgrzymkę Akcji Katolickiej na Jasną Górę, która odbędzie się w dniu 8 czerwca. Przed wizerunkiem Królowej Polski zgromadzimy się z hasłem „Z Maryją idziemy w przyszłość”.  Będziemy przepraszać za dokonane akty profanacji wizerunku Matki Bożej, poniżania Kościoła i znieważenia godności dzieci.  Ufni w nieustanną opiekę Jasnogórskiej Pani i Jej wstawiennictwo przed Bogiem, będziemy prosić o łaskę umocnienia nas i posłanych do nas kapłanów. Prosić o dar, tak potrzebnych nowych powołań apostolskich do służby Bogu i naszej Ojczyźnie poprzez Akcję Katolicką.

 

Trwa w narodzie polskim przebudzenie. Zadajemy sobie jednak pytanie, czy uda się obronić chrześcijańskie wartości w zjednoczeniu wspólnot, w odważnej i bezwarunkowej służbie Bogu. Czy to przebudzenie doprowadzi do przestrzegania i respektowania Jego prawa w każdej przestrzeni życia. Szczególnej troski potrzebuje sakramentalne małżeństwo, model chrześcijańskiej rodziny i troska o moralne wychowanie dzieci. Pielgrzymowanie przed Tron Królowej Polski, nabiera zatem szczególnego znaczenia. Potępiamy każde dokonane zło, ale w obliczu bardzo jednoznacznie ukierunkowanych dziennikarskich poszukiwań i publicznego osądu, tylko wybranej bardzo wąskiej grupy, dociera spostrzeżenie, że pod pozorem troski o dobro najmłodszych, dokonuje się kolejna próba zniszczenia autorytetu kapłana, Kościoła i Polski.

 

Przybywając na Jasną Górę, przywołamy postać i nauczanie czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski, który zwracał uwagę na konieczność odbudowy państwa polskiego w oparciu o katolicką wiarę i moralność. Do katolików w Polsce wypowiedział bardzo znamienne słowa: „I dla nas wybiła godzina Akcji Katolickiej (…), by przygotować, ludzi katolickiego jutra w kraju”. W tym celu blisko 90 lat temu powołał Akcję Katolicką. Kiedy zjednoczyła katolików pod jednym bożym sztandarem i urosła w olbrzymią siłę, to w kościół uderzyli komuniści i zakazali wszelkiej działalności. Z trudem odrodzona na wezwanie Św. Jana Pawła II w 1993 r. nadal oczekuje na kolejne pokolenie oddanych ludzi.

 

8 czerwca o godz. 10:30, w Katedrze Częstochowskiej a w przypadku niezakończenia remontu wokół Katedry w pobliskim Kościele Św. Zygmunta, ul. Krakowska 1, rozpoczniemy nasze sobotnie spotkanie. Po słowach powitań, ale też refleksji skierowanej przez naszych pasterzy i gości dokonamy wręczenia medali „Za dzieło apostolstwa”. W procesyjnym przejściu z modlitwą dziękczynno – przebłagalną dotrzemy na Jasną Górę, gdzie o godz. 13:00 sprawowana będzie Eucharystia. Mszy św. na Szczycie przewodniczyć będzie J.E. Abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Uroczystą Mszę Św. zakończymy wspólnym odnowieniem Aktu Zawierzenia Matce Bożej. Raz jeszcze serdecznie zapraszam z pocztami sztandarowymi, licznymi flagami i emblematami Akcji Katolickiej Waszych diecezji. Ufam, że nie zabraknie również flag biało – czerwonych.

 

Króluj nam Chryste!
Urszula Furtak
prezes Akcji Katolickiej w Polsce