„Z Maryją idziemy po przyszłość”

Home / „Z Maryją idziemy po przyszłość”

„Z Maryją idziemy po przyszłość”

Przesłanie XXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasną Górę
 

Dnia 8 czerwca br., tj. w sobotni poranek o godz. 10.30 do Kościoła Św. Zygmunta w Częstochowie dotarła nasza 20 osobowa grupa pielgrzymów z Akcji Katolickiej w Oleśnicy, z prezesem Romanem Farysiem i z asystentem kościelnym archidiecezji wrocławskiej ks. Łukaszem Piłatem na czele. Pielgrzymowanie na Jasną Górę rozpoczęło się w najstarszej częstochowskiej parafii, Św. Zygmunta, w której 40 lat temu Św. Jan Paweł II spotkał się z przedstawicielami laikatu. W przemówieniu wówczas papież powiedział m.in. „Tak jak na początku, sługa Boży Pius XII, tak dziś na ostatnim etapie nawiedzenia Jasnogórskiego Obrazu, ja niegodny jego następca Jan Paweł II, papież, syn narodu polskiego, wszystkim, którzy przyjmują Maryję, z całego serca błogosławię.”

 

W Ogólnopolskiej Pielgrzymce uczestniczyli członkowie Akcji Katolickiej wraz z zarządem krajowym, z prezes Urszulą Furtak, asystentem krajowym bp . Mirosławem Milewskim, księżmi asystentami oraz prezesami diecezjalnych i parafialnych oddziałów. W pielgrzymce uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Anglii. Eucharystii przewodniczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp. Stanisław Gądecki.

 

Przed udaniem się na Jasną Górę, w Kościele Św. Zygmunta, słowo wygłosili prezes Zarządu KIAK Urszula Furtak, przedstawiciel JE Abpa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego, JE Ks. Bp. Mirosław Milewski, Krajowy Asystent AK i zaproszeni goście. Wręczono też dwóm działaczom AK medale „Za dzieło apostolstwa”. Następnie w procesyjnym przejściu, z modlitwą dziękczynno przebłagalną wyruszyliśmy na Jasną Górę. Pielgrzymów z Akcji Katolickiej przywitał przeor Klasztoru na Jasnej Górze o. Jan Poteralski. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że „jednym z celów Akcji Katolickiej jest pogłębienie życia religijnego, które ma przygotować członków Akcji do odważnego, kompetentnego występowania na areopagach świata, do przenikania wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowania zgodnego z nauczaniem Kościoła, stanowiska w sprawach publicznych zwłaszcza tam, gdzie zagrożona jest wiara i moralność chrześcijańska.”

 

Po przywitaniu przez gospodarza, głos zabrała prezes KIAK Urszula Furtak, która powiedziała m.in. „Z procesyjnym przemarszem przez miasto Częstochowę i naszą modlitwą przebłagalną za liczne akty profanacji świętego wizerunku Matki Bożej i symboli naszej wiary w całej Polsce, ale też z dziękczynieniem za o piekę nad nami, Akcją Katolicką i polskim narodem, przybywamy tu, do tronu naszej Matki i Królowej.” Nasze podziękowania oraz wdzięczność skierowała do kapłanów.

 

Akcja Katolicka w Polsce „Jedną minutą dla pokoju” rozpoczęła uroczystą Mszę Świętą na Szczycie Jasnogórskim, włączając się w akcję zapoczątkowaną przez Międzynarodowe Forum Akcji Katolickiej, a kontynuowane przez Papieża Franciszka. W swojej homilii abp Gądecki dużo uwagi poświęcił życiu i działalności Św. Jadwigi Królowej, stawiając za wzór osoby świeckiej, która doskonale angażuje się na rzecz rozwoju Królestwa Bożego na Ziemi. Arcybiskup Gądecki zaznaczył, że „Członkowie Akcji Katolickiej w Polsce mogą dzisiaj dostrzec w Św. Jadwidze Królowej wzór człowieka świeckiego zaangażowanego w sprawy Kościoła i świata.”

 

Podkreślił rolę zaangażowania świeckich w następujący sposób „świeckich nie można uważać jedynie za współpracowników duchowieństwa, ale za osoby rzeczywiście współodpowiedzialne za bycie i działalność Kościoła. Zaznaczył także, że „Dzisiaj Papież mówi o gotowości katolickiego laikatu, na wszystkich szczeblach życia społecznego, kulturalnego i politycznego.” Przewodniczący KEP przypomniał wiernym, że „kluczowym zadaniem AK jest formacja duchowa, moralna oraz także kulturalna. Niezwykle ważnym zadaniem apostolskim członka AK jest świadome uczestnictwo na wszystkich płaszczyznach życia społecznego.”

 

Przeszczęśliwi wróciliśmy do naszej Oleśnicy, naszych Rodzin.
Króluj nam Chryste!
Maria Halina Myszakowska

 

Reportaż z pielgrzymki dostępny TUTAJ