Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Home / Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Artykuł księdza Jakuba Mazura z okazji tegorocznych obchodów uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata                             

 

 

Rok liturgiczny, w którym przeżywamy najważniejsze tajemnice naszej wiary, rozpoczyna się zawsze w I niedzielę adwentu, a kończy uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Uroczystość ta przypomina o powszechnym królowaniu i władzy Boga w całym stworzonym świecie. Jest to również dzień, w którym niektóre wspólnoty obchodzą swoje patronalne święto. W naszej parafii tymi wspólnotami są Liturgiczna Służba Ołtarza oraz Akcja Katolicka. W czasie głównej Mszy św. 25 listopada modliliśmy się wraz z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej im. ks. infułata Franciszka Sudoła. Eucharystia zawsze ma wymiar dziękczynienia, stąd i intencja Mszy św., którą było dziękczynienie za dotychczasową posługę wszystkich zaangażowanych w to wielkie dzieło. Polecaliśmy Bogu, także i dobroczyńców POAK, dzięki którym tak wiele dobra udało się do tej pory zrealizować.

 

Myślą przewodnią homilii było zaangażowanie świeckich w ewangelizację oraz odpowiedzialność za wspólnotę Kościoła. Jednym z błogosławionych, który w trudnych czasach prześladowania Kościoła katolickiego w Meksyku, dał świadectwo wiary aż do przelania krwi, jest bł. Jose Sanchez del Rio. Należał do grupy świeckich, która wystąpiła przeciwko ograniczeniu wolności wiary i swobodnego szerzenia Ewangelii w Meksyku. Wobec alternatywy wyparcia się wiary za cenę wolności lub poniesienia męczeńskiej śmierci, wybrał to drugie. Ostatnimi słowami tego 14 – letniego świadka Ewangelii, był okrzyk: Niech żyje Chrystus Król. Wobec jego męczeńskiej śmierci oraz tylu innych tysięcy świadectw wierności aż do końca, postawiliśmy sobie pytanie: A co ja mogę ofiarować w służbie Bogu i Kościołowi. W naszych warunkach nie jest to męczeństwo, lecz świadectwo i zaangażowanie. Członkowie Akcji Katolickiej są czytelnym dowodem na to, że są jeszcze chrześcijanie, którzy prócz modlitwy i uczestnictwa we Mszy św., potrafią poświęcić swój cenny czas oraz siły na działanie ewangelizacyjne. Są to wierni, dla których wspólnota Kościoła jest prawdziwą rodziną i dlatego każdy z nich stara się wnieść jakiś wkład w trosce o rozwój i dobre funkcjonowanie tej Bożej rodziny. Dziękowaliśmy szczególnie Ks. Proboszczowi, asystentowi wspólnoty, za stałą obecność, wsparcie, liczne inspiracje i wspólną pracę w naszym lokalnym oddziale Akcji Katolickiej. Wyraziliśmy wdzięczność prezesowi POAK p. Romanowi Farysiowi za ofiarną i wieloletnią służbę oraz budujący przykład miłości do Kościoła. Po Komunii św. odnowiliśmy akt zawierzenia ojczyzny Jezusowi Chrystusowi. Ta ostatnia niedziela stała się okazją do rachunku sumienia i pytania: Jak ja mogę służyć w Kościele na większą chwałę Boga i zbawienie dusz? Stąd płynęła ku Bogu modlitwa o nowe powołania do tej pięknej wspólnoty.

 

Członkowie Akcji Katolickiej Anna i Roman Farysiowie uczestniczyli w Mszy św. w Katedrze w Kołobrzegu pod przewodnictwem bp. Edwarda Dajczaka z udziałem pocztu sztandarowego AK oraz KSM. Koronkę do Miłosierdzia Bożego odmówili na brzegiem morza łącząc się o godzinie 15.00 z Wrocławiem i innymi miastami w Polsce. Króluj Nam Chryste!

 

Ksiądz Jakub Mazur
Zdjęcia: Roman Faryś, Artur Sprawka

 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata