Chrystus Królem!

Home / Chrystus Królem!

Chrystus Królem!

25 listopada 2018 roku przypada uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – głównego patrona Akcji Katolickiej

 

 

 

Poniższe artykuły pochodzą z nr 47/2018 tygodnika „Niedziela Wrocławska”

CHRYSTUS KRÓL – KTO WIE, GDZIE ON JEST?

Marzy mi się, gdy patrzę na ten pomnik, aby ludzie tam przychodzili. Aby się w tego zapraszającego Chrystusa chcieli wpatrywać…” – mówił przed laty kard. Henryk Gulbinowicz, gdy po obchodach tysiąclecia ustanowienia diecezji w 2000 r. pozostawiono pamiątkę: figurę Chrystusa Króla Wszechświata, pomnik przed budynkiem seminarium duchownego.

 

Czy się w Niego wpatrują? Zrobiłam ankietę. Napisałam do znajomych, spytałam przechodzących ulicą Katedralną turystów i pozaOstrowem Tumskim przechodzących mieszańców:
Gdzie jest pomnik – figura Chrystusa Króla. I nikt nie wiedział…

 

Kiedy w 1925 r. papież Pius XI ustanowił uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, szukał ratunku dla ludzkości. Chciał wprowadzić Chrystusa zmartwychwstałego, zwycięzcę grzechu i śmierci, we wszystkie dziedziny życia. Dziś uroczystość Chrystusa Króla jest także świętem patronalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Akcji Katolickiej. Dlaczego? Ten wybór ma swoje uzasadnienie. Ci wszyscy, którzy należą do tych organizacji, starają się „zrobić miejsce dla Jego królestwa w swoich sercach oraz szerzyć je wśród ludzi”. Nad stolicą Brazylii, Rio de Janeiro, na szczycie góry Corcovado wznosi się monumentalny pomnik Chrystusa, wysoki na 32 metry. Chrystus, zwrócony w stronę miasta i oceanu, wyciąga ręce na znak, że woła wszystkich do siebie. Do portu San Fruttuoso, położonego niedaleko Genui we Włoszech, pielgrzymują żeglarze i rybacy z całego świata. To tu opuszczono do wód zatoki posąg Chrystusa. Cokół pomnika mieści się w 20-metrowej głębinie morza. Na cokole stoi Chrystus z podniesionymi ku górze oczami i rękami wyciągniętymi ku niebu.

 

Dolny Śląsk też pokazuje światu Chrystusa, Wodza i Króla. Aż trzy jednakowe figury o wysokości 310 cm odlano w brązie, jedną, rzeźbę o wysokości 320 cm, wykonano w piaskowcu. Wszystkie postawiono w 2000 r. Kolumna Chrystusa Króla Wszechświata znajduje się na placu Katedralnym we Wrocławiu – autorem projektu był zmarły niedawno ks. Czesław Mazur. Taka sama rzeźba Chrystusa stoi nad wejściem do kościoła Matki Bożej Miłosierdzia w Oleśnicy i w Częstochowie, jako dar biskupstwa wrocławskiego, stoi na cokole przy wieczerniku Klasztoru Jasnogórskiego. W Żaganiu jest pomnik wykuty w piaskowcu. Postać Chrystusa we wszystkich czterech przypadkach wykonał dolnośląski artysta rzeźbiarz prof. Janusz Kucharski, pierwowzorem jest XIX-wieczna drewniana polichromowana rzeźba z kościoła pw. św. Maurycego we Wrocławiu. Tiara z trzema koronami na głowie Chrystusa oznacza potrójną władzę.

 

„Marzy mi się, gdy patrzę na ten pomnik, aby ludzie tam przychodzili. Aby się w tego zapraszającego Chrystusa chcieli wpatrywać…”. Może warto, w dzisiejszą niedzielę Chrystusa Króla, przyjść i się w Niego wpatrzeć…?

 

Agnieszka Bugała

 

 

AKCJA KATOLICKA SZKOŁĄ WIARY, ŚWIĘTOŚCI I APOSTOLSTWA

 

To ostatnia niedziela roku liturgicznego. W dodatku poświęcona Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata, którego Akcja Katolicka uznała za głównego Patrona. Archidiecezja wrocławska liczy ok. 60 parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej. W 2018 r. głównym zadaniem jest odkrywanie osoby Ducha Świętego oraz Jego darów. Członkowie wspólnoty pogłębiają rozumienie sakramentu bierzmowania, przez który zostali uzdolnieni do podjęcia misji. Misji, która głęboko i mocno wpisana jest w istotę działalności Akcji.

 

Aby mówić o Akcji Katolickiej należy cofnąć się do 1925 r., kiedy to encykliką „Quas Primas” papież Pius XI ustanowił święto Chrystusa Króla. Tym samym Ojciec Święty przypomniał o miejscu należnym Panu Jezusowi w życiu każdego człowieka. Trzy lata później Pius XI powołał do istnienia Akcję Katolicką. W Polsce jej historia sięga lat 30. ubiegłego wieku. Niestety, II wojna światowa, a potem wejście Polski w orbitę wpływów komunistycznych uniemożliwiły dalsze funkcjonowanie Akcji Katolickiej.
Całe szczęście Bóg dał nam wielkiego rodaka, Ojca Świętego Jana Pawła II, który w 1993 r. zachęcił biskupów polskich do reaktywowania Akcji Katolickiej w kraju. „Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce żyła i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna” – powiedział Ojciec Święty podczas wizyty biskupów polskich „ad limina”. Pierwsze struktury nowego stowarzyszenia zaczęły powstawać w rok po historycznym spotkaniu polskich biskupów z Janem Pawłem II. Od 1996 r. w całej Polsce, z różną intensywnością, zaczęły powstawać diecezjalne instytuty i parafialne oddziały Akcji Katolickiej.

 

Archidiecezja wrocławska jako pierwsza

Co ciekawe, ówczesny metropolita wrocławski, kard. Henryk Gulbinowicz, decyzję o powołaniu Akcji Katolickiej w archidiecezji wrocławskiej podjął na długo wcześniej, przed decyzją Episkopatu o reaktywowaniu jej w całej Polsce. „Podejmując wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II – czytamy w Statucie Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej – jak też nawiązując do międzywojennej tradycji w Polsce oraz odpowiadając na oczekiwania wiernych, na mocy przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK, Kan. 298-329), zaleceń zawartych w Dekrecie Soboru Watykańskiego II o pasterskich zadaniach biskupów DB nr 17 oraz adhortacji apostolskiej Jana Pawła II «Christifideles laici» z dnia 30 grudnia 1988 r., kard. Henryk Gulbinowicz, arcybiskup metropolita wrocławski, dekretem z dnia 26 listopada 1995 r., w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, erygował Akcję Katolicką Archidiecezji Wrocławskiej i polecił ją opiece Świętym Patronom Dolnego Śląska”.

 

Na czym polega misja AK

Jan Paweł II ciągle podkreślał, że celem Akcji Katolickiej jest odnowienie siebie, swojego środowiska oraz świata w oparciu o miłość Chrystusa i moralność. Prosił, by wspólnoty działające przy parafii, a więc i Akcja Katolicka, były miejscem pedagogiki miłości i pokoju. „Ta wasza kościelna służba niech nie sprowadza się nigdy do czystego aktywizmu, ale niech będzie konkretnym znakiem tego współczucia, z jakim Pan pochyla się nad cierpieniami ubogich i żąda od każdego otwarcia serca na dramaty tych, którzy przeżywają trudności” – nauczał św. Jan Paweł II. Zgodnie z tym założeniem parafialne oddziały Akcji Katolickiej pomagają tym, którzy doświadczają biedy, głodu i ubóstwa. Ponadto dbają o katolickie wychowanie dzieci, poprzez rozmowy, wspólne modlitwy w rodzinie, czytanie Pisma Świętego, propagowanie idei trzeźwości, walkę z nikotynizmem i narkomanią. Najważniejszy jest rozwój duchowy i głębsze poznanie prawd wiary i życia nimi.

 

20 lat w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie

W bogatą historię parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej wpisuje się coroczny liczny udział członków wspólnoty w dniach skupienia organizowanych w różnych parafiach na terenie archidiecezji wrocławskiej.– Uczestnictwo w dniach skupienia jest niezastąpionym środkiem formacji wspólnotowej, ubogacającym też formację chrześcijańską indywidualną każdego z członków Akcji Katolickiej – mówi Eugeniusz Kaźmierczak, prezes Akcji Katolickiej w parafii pw. św. Augustyna we Wrocławiu.– Po Mszy św. odbywają się spotkania integracyjne i dyskusyjne o charakterze formacji doktrynalnej, wzbogacające pogłębienie wiary i nadziei wobec różnych życiowych problemów – dodaje.Tegoroczny dzień skupienia połączony został z jubileuszem 20-lecia istnienia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej im. ks.inf. Franciszka Sudoła, działającego przy parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Oleśnicy. – Od 20 lat w tej parafii spotkania formacyjno-modlitewne prowadzi wspólnota, która nie szczędzi czasu dla Bogai ludzi. To wyróżnia nasz oddział Akcji Katolickiej. Wszystko dzięki ludziom głębokiej modlitwy i bezinteresownej posługi Kościołowi wśród ludzi – mówi ks. Zdzisław Paduch, proboszcz i asystent kościelny AK przy parafii w Oleśnicy. Nie sposób opisać wkładu pracy, jaki przez 20 lat Akcja Katolicka włożyła w pracę w organizowanie życia parafii. Stowarzyszenie pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej m.in. poprzez: dopłaty do wypoczynku dla dziecii młodzieży, pomoc finansową i organizacyjną w przygotowaniu wigilii dla samotnych i bezdomnych, udzielanie wsparcia dla niepełnosprawnych, wielokrotne wspieranie pracy kapłanów na misjach w Argentynie i na Syberii.– 20 lat działalności minęło jak jeden dzień. Trzeba patrzeć w przyszłość, tym bardziej, że większość z nas to już zaawansowani wiekiem. Prosimy dobrego Boga, aby Duch Święty dał moc i światło naszym dużo młodszym parafianom, aby chcieli udzielać się w naszej wspólnocie. Akcja Katolicka to modlitwa i formacja, a zarazem „akcja”, pomoc słabszym, najmłodszym, najbiedniejszym – to musi współgrać. W ciągu 20 lat dużo udało nam się osiągnąć, ale należy zaznaczyć,że nie poradzilibyśmy sobie, gdyby nie pomoc wolontariuszy i „rodziny dobrodziejów”. Zachęcamy do współpracy, każdy może przez swój talent ubogacić pracę naszego oddziału AK dla dobra parafii, kościoła i Ojczyzny – zachęca Roman Faryś, prezes Akcji Katolickiej w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Oleśnicy.

 

Anna Majowicz

 

Ks. Łukasz Piłat, asystent kościelny Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

Uczeń Chrystusa jest nie tylko wpatrzony w Niego, ale Go naśladuje. Skoro Chrystus nie przyszedł po to, aby Mu służono, lecz aby służyć – każdy z nas jest więc do służby wezwany. Doskonałym przykładem służby Bogu i Kościołowi jest Akcja Katolicka. Jej działalność i aktywność służy nie tylko wspólnocie, ale całej ludzkości. W naszym codziennym pielgrzymowaniu potrzebujemy wsparcia ludzi świętych, potrzebujemy ich przykładu, ich wzoru. Od ponad roku, a dokładnie od 22 października 2017 r. św. Jan Paweł II został ogłoszony patronem Akcji Katolickiej w Polsce. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: „Dzisiaj potrzebni są ludzie świeccy rozumiejący potrzebę stałej formacji wiary. Jakże dobrze się stało, iż została przywrócona do życia w Kościele, na polskiej ziemi Akcja Katolicka, która obok różnych ruchów i wspólnot modlitewnych staje się szkołą wiary”. Szkoła wiary, o której wspomniał św. Jan Paweł II, nie wyróżnia Akcji Katolickiej, nie oznacza, że stała się ona elitą, ale daje do zrozumienia, że współpracuje z wszelkimi innymi grupami formacyjnymi i stowarzyszeniami. Ojciec Święty mówił także o tym, że „tylko ten, kto ma, może dawać: a działacz Akcji Katolickiej jest właśnie po to, by dawać, by miłować, oświecać, przynosić pokój i radość. Akcja Katolicka winna zdecydowanie zmierzać do świętości”. Zmierzanie do świętości to budowanie i ożywanie każdego dnia naszej żywej relacji z Bogiem. Dokonuje się to poprzez codzienną modlitwę, poprzez święte sakramenty oraz najmniejsze czynności wykonywane każdego dnia zgodnie z wolną Pana Boga. Mając na myśli to wszystko, dostrzegamy, jak bardzo ważne jest działanie Akcji Katolickiej. Jak bardzo ważne jest to, aby zanosili Boga do każdego z nas.