Spotkania opłatkowe 2020

Home / Spotkania opłatkowe 2020

Spotkania opłatkowe 2020

W sobotę 25.01.2020 w budynku pod „4” przy ul. Katedralnej odbył się tradycyjny „Opłatek” członków AK archidiecezji wrocławskiej


Spotkanie rozpoczęto Mszą świętą koncelebrowaną w kościele św. Piotra i Pawła, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Łukasz Piłat. W koncelebrze uczestniczył ks. Prałat Czesław Majda Asystent POAK przy Parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbego we Wrocławiu.

Mszę świętą uświetnił pan Jerzy Krajewski z POAK Opatrzności Bożej, intonując pieśni i wspaniale akompaniując na gitarze, śpiewającym.

Ks. Łukasz Piłat swoje rozważanie poświęci w szczególności osobie św. Pawła. Podkreślił Jego dobroczynną cnotę gorliwości, która powinna cechować zwłaszcza członków Akcji Katolickiej. W modlitwie wiernych polecono Bogu mi. członków Akcji Katolickiej dotkniętych różnymi chorobami oraz utratą bliskich.

Po Mszy św. uczestnicy udali się, do sali nr 5 na spotkanie opłatkowe. Prezes Zarządu DIAK Janusz Wolniak powitał zebranych i przedstawił gościa honorowego panią Annę Zalewską byłą minister edukacji a obecnie euro posłankę. Następnie ks. Łukasz Piłat poprosił o odczytanie fragmentu Ewangelii św. Łukasza i pobłogosławił opłatki, materialne symbole dobrych relacji, którymi uczestnicy podzielili się, składając między sobą, noworoczne życzenia. Spotkanie było przeplatane śpiewaniem kolęd przy akompaniamęcie gitary i organek.

Poproszona o zabranie głosu Pani euro poseł Anna Zalewska, podzieliła się z uczestnikami swoimi spostrzeżeniami oraz działalnością w Parlamencie Europejskim. Udzieliła też odpowiedzi na zadane pytania. Z zainteresowaniem przyjęła propozycje odnośnie współpracy biura prasowego pani euro poseł, z naszą Akcją Katolicką, w celu propagowania informacji o działalności euro posłów z ramienia prawicy, które to informacje w prywatnych środkach przekazu nie są podawane do wiadomości albo są zniekształcane.

Na pożegnanie zebrani zrobili sobie zbiorowe zdjęcie z panią euro poseł.

Następnie nastąpiła część organizacyjno-informacyjna zebrania.

Spotkanie zakończono odśpiewaniem kolędy.

Jan Kowolik

Zdjęcia: Roman Farys i Janusz WolniakSpotkanie opłatkowe w dniu 24 stycznia 2020 roku

Coroczne spotkanie opłatkowe z ks. Proboszczem, który opiekuję się wspólnotami Akcji Katolickiej, Caritas, Poradni Rodzinnej, Bożego Siewcy, Chóru INUCTUS, Rady Parafialnej. Zaszczycili swoją obecnością dobrodzieje, kapłani, ks. diakon i akolita. Po powitaniu wszystkich przez ks. Proboszcza i odczytaniu Ewangelii przez ks. diakona nastąpiło składanie sobie życzeń. Potrawy wigilijne przygotowali członkowie poszczególnych wspólnot i Darczyńca pan Stanisław Daszczyk z hotelu Perła. Podczas kolędowania wspominaliśmy okres budowy kościoła. Spotkanie zakończył błogosławieństwem kapłańskim Proboszcz parafii NMP Matki Miłosierdzia ks. Zdzisław Paduch. Wszyscy zadeklarowali, że za rok się ponownie spotkają. KRÓLUJ NAM CHRYSTE
treść, zdjęcia i foto: Roman Faryś