Historia

Home / Historia

Powołana do istnienia przez Piusa XI Akcja Katolicka jako organizacja katolicka funkcjonuje od 1928 r. Jej historia w Polsce sięga lat 30-tych ubiegłego wieku. Jako stowarzyszenie katolików świeckich działalność Akcji oparta o struktury Kościoła charakteryzuje ścisła współpraca z hierarchią kościelną. Wspomniana cecha stowarzyszenia uniemożliwiała funkcjonowanie Akcji Katolickiej w rzeczywistości tzw. realnego socjalizmu, w którym prawo do zrzeszania się było wyraźnie ograniczone, a w przypadku tego typu organizacji kościelnej wręcz niemożliwe.

logo nowe 2010

W czerwcu 2006 roku minęło 10 lat istnienia od momentu odrodzenia Akcji Katolickiej w naszej Ojczyźnie. Reaktywo-wanie struktur Akcji Katolickiej stało się możliwe po upadku systemu komunistycznego, a zostało podjęte przez polskich bi-skupów po wizycie „ad limina” u Ojca Świętego Jana Pawła II w 1993r. Papież mówił wówczas: Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzysze-nia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce żyła i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że pa-pieskie słowa stały się zaczynem istnienia dzisiejszych struktur Akcji Katolickiej. W struktury te wpisuje się także Parafialny Oddział Akcji Katolickiej działający od 19 kwietnia 1998r. przy parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Oleśnicy. Od tego momentu wiele się zmieniło. 10-lecie istnienia jest dobrą oka-zją do zatrzymania się nad minionym czasem.