Aktualności

Home / Aktualności

Video: uroczysta Msza Święta oraz spotkanie jubileuszowe z okazji 20-lecia POAK

Zapraszamy do obejrzenia filmów video z Mszy Świętej oraz spotkania jubileuszowego z okazji 20-lecia POAK

 

 

 

wideo: Andrzej Mas
(dwukrotne kliknięcie w wyświetlany film włącza tryb pełnoekranowy)

Msza Święta z okazji 20-lecia POAK

Spotkanie jubileuszowe w restauracji Garden

Fotorelacja: Jubileuszowe spotkanie w restauracji Garden

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z jubileuszowego spotkania w restauracji Garden

 

 

 

 

 

foto: Grzegorz Huk, Piotr Małas, Andrzej Mas

20 lat w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie

21 października 2018 roku odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji XX-lecia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

 

Na Uroczystość Jubileuszu 20-lecia działalności POAK przy Parafii p.w. NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy oraz Dzień skupienia DIAK Archidiecezji Wrocławskiej w roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, Zarząd POAK im. Ks. Infułata Franciszka Sudoła wraz z Asystentem Kościelnym ks. Zdzisławem Paduchem zaprosił rzeszę osób: ks. abp Józefa Kupnego Metropolitę Wrocławskiego, przedstawicieli władz rządowych, samorządowych i miejskich, dobrodziejów POAK i Parafii, wolontariuszy i przedstawicieli wspólnot parafialnych w tym delegacje POAK wraz z księżmi Asystentami z całej archidiecezji, siostry felicjanki, przedstawicieli mediów katolickich i miejscowych.

 

Zaproszeni nie zawiedli, przybyli licznie do Kościoła NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy w niedzielę 21.10 2018r. przed rozpoczęciem Uroczystej Mszy św. dziękczynnej o godz.12.00. Organizatorzy stworzyli możliwość ucałowania relikwii św. Jana Pawła II i Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, przed jej rozpoczęciem, za co uczestnicy byli bardzo wdzięczni.

 

Eucharystię rozpoczęło procesjonalne wejście służby liturgicznej ołtarza, księży koncelebrantów, pocztów sztandarowych i przedstawicieli POAK z flagami Akcji Katolickiej i narodowymi. Wszystkich zebranych w pięknej świątyni, serdecznie powitał ks. Proboszcz Zdzisław Paduch podkreślając wyjątkowość wydarzenia z racji świętowania Jubileuszu POAK oraz 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i zbliżającą się 90 rocznicę powstania Akcji Katolickiej. Chwaląc wielkie dzieło Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej pod przewodnictwem Prezesa Romana Farysia, ks. Proboszcz wyraził życzenie, by wdzięczność za przykład wzorowej działalności, rozlał się na wszystkie oddziały stowarzyszenia w diecezji i był inspiracją nowych, owocnych działań.

 

Słowa pozdrowienia, błogosławieństwa i zapewnienia o duchowej łączności w modlitwie, od ks. Abp Józefa Kupnego, który z powodu choroby nie mógł przybyć na uroczystość, przekazał ks. Łukasz Piłat – Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej, witając wszystkich uczestników jako główny koncelebrans, delegowany przez księdza Metropolitę Wrocławkiego. Ks. Łukasz wygłosił też piękną, okolicznościową homilię.

Nawiązując do Ewangelii zauważył, że uczeń Chrystusa nie jest tylko wpatrzony w Niego, ale też Go naśladuje. Każdy z nas jest wezwany do tego, by służyć – przekonywał. Podał przykład Akcji Katolickiej, która służy Bogu i Kościołowi a w ten sposób służy ludziom. Kaznodzieja przypomniał również słowa Jana Pawła II „Dzisiaj potrzebni są ludzie świeccy rozumiejący potrzebę stałej formacji wiary. Jakże dobrze się stało, że została przywrócona na polskich ziemiach Akcja Katolicka, która obok różnych ruchów i wspólnot modlitewnych stała się szkołą wiary” – cytował. Tłumaczył też, że oznacza to, iż się nie wyróżnia, nie jest elitą, ale że współpracuje z innymi grupami formacyjnymi czy stowarzyszeniami.
Członkowie Akcji Katolickiej powinni zajmować miejsca w życiu społecznym na miarę swoich charyzmatów i upowszechniać wartości chrześcijańskie. Każdy z nas musi dawać świadectwo wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Ojczyźnie, by zbierać owoce błogosławieństwa – mówił z przekonaniem ks. Łukasz. Zaznaczył, że od ponad 20 lat działanie AK w naszej diecezji przyniosło błogosławione owoce, a POAK w Oleśnicy zawsze był na czele tych najprężniej działających.

 

Po Mszy Świętej wszyscy zaproszeni goście udali się do Kaplicy Adoracji na krótką Adorację Najświętszego Sakramentu, podczas której zebrani odmówili, pod przewodnictwem Ks. Łukasza Piłata, Akt oddania Akcji Katolickiej w Polsce Św. Janowi Pawłowi II, który 22 października 2017r. został dekretem Stolicy Apostolskiej, uroczyście ogłoszony Patronem Akcji Katolickiej w Polsce.

 

Na dalsze świętowanie uroczystości Jubileuszowej wszyscy goście zostali zaproszeni na obiad do restauracji Garden, gdzie miały miejsca okolicznościowe przemówienia, multimedialna prezentacja działalności POAK, wręczenie podziękowań i upominków.

Ks. proboszcz Zdzisław Paduch asystent POAK podziękował wszystkim tym, którzy przez te 20 lat angażowali się w różny sposób w Akcję Katolicką działającą w parafii, szczególnie panu prezesowi Romanowi Farysiowi. Pierwszego głosu udzielił pani minister Beacie Kempie, która jako zaangażowana też w działalność charytatywną, podkreśliła jak ważny jest udział Akcji Katolickiej w tej dziedzinie. Na ręce prezesa Romana Farysia złożyła Akcji Katolickiej i wszystkim oleśniczanom, podziękowania za aktywność i zaangażowanie społeczne inspirowane wiarą, nadzieją i miłością. Podziękowania, gratulacje i życzenia złożyli również przedstawiciele władz samorządowych min. pan burmistrz Michał Kołaciński, pan starosta Wojciech Kościński, pan burmistrz Jan Bronś. Po przemówieniach odbyła się prezentacja multimedialna podsumowująca 20 lat działalności POAK w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i człowiekowi, przygotowana przez prezesa Romana Farysia ( zdjęcia i komentarz) i Grzegorza Szczerbę (przygotowanie techniczne).

 

Uczestnicy gromkimi brawami wdzięczności, przerywali prezentację, nagradzając osoby i wspólnoty zaangażowane w dokonania i uczestnictwo w prezentowanych wydarzeniach. Szczególnie gorąco została nagrodzona małżonka prezesa, Pani Ania Faryś, za wspieranie męża w Jego działaniach i Jej ofiarny codzienny trud w apostolskim dziele Akcji Katolickiej.

 

Po prezentacji, podziękowania, gratulacje i życzenia złożyło jeszcze wielu przedstawicieli POAK z terenu archidiecezji. Ks. Łukasz Piłat, gratulując i dziękując za 20-letni trud i owoce działalności POAK, przekazał pozdrowienia i najlepsze życzenia od zaproszonych, lecz nieobecnych:
Ks. Abp Józefa Kupnego, ks. Prałata dr Mariana Biskupa – I wieloletniego Asystenta DIAK i ks. Jana Sucheckiego – opiekuna duchowego wspólnoty POAK przy Parafii NMP Matki Miłosierdzia.

 

W imieniu DIAK Archidiecezji Wrocławskiej, na ręce ks. Proboszcza Zdzisława Paducha i prezesa Zarządu PAOK pana Romana Farysia, okolicznościowe podziękowania i życzenia złożyli: Janusz Wolniak – Prezes Zarządu DIAK i Eugeniusz Kaźmierczak – prezes honorowy – senior. Życzyli, żeby Stowarzyszenie Akcji Katolickiej było dla wszystkich miejscem kształtowania osobowości zaangażowanego katolika świeckiego, który modlitwą i apostolską działalnością będzie uświęcał swoje życie osobiste i rodzinne, pracę i cale życie społeczne.
Radosnym, ostatnim akcentem spotkania było odśpiewanie, przy akompaniamencie zespołu wokalno-muzycznego, pieśni …” Życzymy, życzymy” i „Barka”. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali obdarowani upominkami, w tym min. okolicznościową pamiątką Uroczystości Jubileuszowej, kalendarzem na 2019 rok i jubileuszowym biuletynem.

 

Eugeniusz Kaźmierczak

 

Więcej, vide j.n.:
https://wroclaw.gosc.pl/

https://www.olesnica24.com/kat-192,a,448,pomagaja-juz-20-lat.html

http://wroclaw.niedziela.pl/

 

Wszystkim Uczestnikom uroczystości oraz Tym co nie mogli być a wspierali nas w modlitwie składamy gorące BÓG ZAPŁAĆ
asystent POAK ksiądz ZDZISŁAW PADUCH
oraz ZARZĄD POAK im. ks. Infułata Franciszka Sudoła w Oleśnicy

 

Zapraszamy do obejrzenia poniższej galerii zdjęć z uroczystości (fot. Grzegorz Huk, Piotr Małas, Andrzej Mas)

 

KRÓLUJ NAM CHRYSTE !

 

Kalendarze POAK na 2019 rok

 

Szanowni Oleśniczanie i Parafianie

Proponujemy nabycie Kalendarza na 2019 – całkowity koszt przeznaczymy na organizację wieczerzy wigilijnej dla osób bezdomnych i samotnych w Oleśnicy

Kalendarz można nabyć w niedzielę po każdej mszy świętej w kościele NMP Matki Miłosierdzia / ilość egzemplarzy jest ograniczona /.

Zaprasza wydawca kalendarza Parafialny Oddział Akcji Katolickiej im. księdza Infułata Franciszka Sudoła przy parafii NMP Matki Miłosierdzia

Koronka do Bożego Miłosierdzia

28 września 2008 roku miała miejsce beatyfikacja księdza Michała Sopoćki, którego relikwie znajdują się w naszej świątyni.

Ze względu na wielki wkład bł. Michała w szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego to właśnie w rocznicę wyniesienia go na ołtarze od kilku już lat organizowana jest modlitwa na ulicach miast w naszej ojczyźnie i poza jej granicami. W ramach wspólnej modlitwy w tym dniu zgromadziła się przy naszym kościele NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy grupa parafian, w tym przedstawiciele Akcji Katolickiej oraz z różnych wspólnot parafialnych aby modląc się koronką do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15.00 włączyć się we wspólne wołanie do Boga o miłosierdzie dla nas i świata całego. Ze względu na warunki pogodowe nie mogliśmy modlić się jak corocznie przy pomniku św. Jana Pawła II. Zgromadziliśmy się w pobliżu kościoła, w ilości 80 osób aby polecić Bożemu Miłosierdziu wszystkie intencje papieża Franciszka. Modliliśmy się również za tych wszystkich, którzy pozostają „na zewnątrz” Kościoła, a więc za wątpiących, niepraktykujących, chwiejących się w wierze. Prosiliśmy, aby powrócili „do środka” i rozpoznali we wspólnocie Kościoła dom Boży.

Opis: ks. Jakub Mazur
zdjęcia: Roman Faryś
KRÓLUJ NAM CHRYSTE

Koronka do Bożego Miłosierdzia

REPORTAŻ Z JASNEJ GÓRY ,,TU ZAWSZE BYLIŚMY WOLNI”

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej im. ks. Infułata Franciszka Sudoła w Oleśnicy jak co roku udał się na 2-dniowe dni skupienia, niezbędne formacyjne spotkanie dla członków POAK. W tym Jubileuszowym roku w 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski oraz 20 rocznicę działalności Akcji Katolickiej w naszej parafii pojechaliśmy podziękować naszej Matce Królowej Polski za opiekę i prosić aby nadal czuwała nad naszym oddziałem. (szczegóły pobytu podamy później) foto, filmowanie Roman Faryś

KRÓLUJ NAM CHRYSTE

 

Reportaż z audycji Radia Rodzina w dniu 5 września 2018 roku

Wywiad z przedstawicielami Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej im. ks. Infułata Franciszka Sudoła
przy parafii NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy

ZAPRASZAMY

_______________________________________________________________________

Zaćmienie Księżyca 27.07.2018

Szcześć Boże
Witam serdecznie….

Chciałem się podzielić….radością chwili….mini reportaż z zaćmienia księżyca…..Romek Faryś

….Początek mojej obserwacji..był już od godziny ..21…
pierwsze ujecia od..21.35…….do 22.00..póżniej pół godzinny..nic…nie było widać….

i od 22.30…do 0.30 akcja aparat..kamera i znów kamera i aparat..

I WIELKA RADOŚĆ..powiadomiłem telefonicznie najbliżych….że już..już..widać

robiłem wszystkie ujęcia .o pierając rękę…. o ścianę balkonu…

…dziękowałem Panu Bogu…
w modlitwie /robiąc zdjęcia i filmując/
…za..PIĘKNO…..
..za .PRECYZJNE…..STWORZENIE……WSZEŚWIATA

KRÓLUJ NAM CHRYSTE ZAWSZE I WSZĘDZIE

XVI Parafialny Festyn Rodzinny

XVI Parafialny Festyn Rodzinny

przy kościele NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy

niedzielę 24 czerwca 2018

ZAPRASZAMY

przyjdźmy całymi rodzinami

SZCZEGÓŁOWY PLAN FESTYNU

Reportaż z obchodów 8-rocznicy Tragedii Smoleńskiej

Reportaż z obchodów 8-rocznicy Tragedii Smoleńskiej w parafii NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy z udziałem pocztu sztandarowego Akcji Katolickiej

Reportaż z obchodów 8-rocznicy Tragedii Smoleńskiej w parafii NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy z udziałem pocztu sztandarowego Akcji Katolickiej

31.03.2018 – Wielka Sobota

 

W Kościele rzymskokatolickim dzień ten jest dniem moment zadumy, wyciszenia i pokornego oczekiwania na ponowne nadejście Chrystusa.

31.03.2018-Reportaż z Wielkiej Soboty

Życzenia Wielkanocne A.D. 2018

Drodzy,
Członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej oraz wszyscy oglądający naszą stroną internetową ….

Otrzymaliś-My w darze Ducha Świętego,
który w Zmartwychwstaniu objawił się jako Ten, który daje życie.

Niech radość i wdzięczność za dar życia oraz obecność Ducha Św., towarzyszą Wam w przeżywaniu Świąt Zmartwychwstania i w każdym darowanym dniu życia.

Z Radosnym Alleluja najserdeczniej życzy z okazji Świąt Wielkanocnych

Zarząd Akcji Katolickiej