Aktualności

Home / Aktualności

Nabożeństwo Fatimskie – 13 maja 2019

Zapraszamy do obejrzenia relacji z pierwszego w tym roku Nabożeństwa Fatimskiego w Parafii NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy


 
 
 
 
 
 

foto i filmowanie: Roman Faryś

Nabożeństwo Fatimskie – maj 2019

Reportaż z Pierwszej Komunii Świętej – 6.05.2019

Zapraszamy do obejrzenia relacji z uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci z SP4 i SP6 w Oleśnicy


 
 
 
 
 
 

foto i filmowanie: Roman Faryś

Święto Miłosierdzia Bożego

Tysiące pielgrzymów modliło się w deszczu w Łagiewnikach


 
 
 
 
 
 

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Z tej okazji tysiące pielgrzymów z całej Polski odwiedza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Przez cały dzień odprawiane są tam msze święte

Pomimo padającego deszczu i przenikliwego zimna wierni z różnych stron kraju i z zagranicy modlili się w niedzielę w Łagiewnikach. Hasło odbywającego się tradycyjnie w pierwszą niedzielę po Wielkanocy święta Bożego Miłosierdzia brzmiało: „Miłosierdzie źródłem pojednania”.
– Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny – apelował abp Marek Jędraszewski w czasie Mszy świętej odprawionej rano przy ołtarzu polowym. Metropolita krakowski podkreślał w swojej homilii, że iść ze św. Faustyną oznacza „spojrzeć w prawdzie na teraźniejszość Kościoła, który dźwiga ból wynikający z grzechów popełnionych w przeszłości przez niektórych swych synów”.

– Swym grzechem sprzeniewierzyli się oni nie tylko szóstemu przykazaniu Dekalogu, ale także przyrzeczeniom czystości serca i kapłańskiemu celibatowi, które składali w chwili przyjmowania święceń kapłańskich. Zamiast być znakiem sprzeciwu wobec świata, ulegli jego zgubnemu duchowi, który objawił się między innymi w postaci tak zwanej rewolucji obyczajowej lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku – mówił metropolita krakowski.

Zaznaczył jednocześnie, że wpatrzeni w Boga „bogatego w miłosierdzie”, „musimy być gotowi okazywać miłosierdzie wszystkim tym sprawcom zła, którzy się od swego grzechu zdecydowanie odwracają, za ten grzech żałują, za niego pokutują i proszą nas o przebaczenie”.

Abp Marek Jędraszewski podkreślał, że „iść za św. Faustyną” to także znaczy „zachować sprawiedliwość w ocenie samego Kościoła”. – Chodzi o to, aby nie przenosić win i grzechów nielicznych osób duchownych na wszystkich kapłanów. Taka postawa byłaby jawną niesprawiedliwością i krzywdą – mówił metropolita krakowski.

Wymieniając to, co budzi lęk w wielu z nas – wojny, ludzka krzywda, przemoc, zamachy – dodał, że „jest także niemało powodów do niepokoju, gdy chodzi o to, co obecnie dzieje się w Polsce”. Te powody to w jego opinii: „Ostentacyjne odrzucanie przez niektóre osoby, a nawet całe organizacje, chrześcijańskich wartości i tradycji, profanowanie symboli i obrazów religijnych, jakie ostatnio miało miejsce w Płocku, pogłębiające się podziały w społeczeństwie, brak chęci porozumienia się ludzi ze sobą, kryzys wartości w polskim szkolnictwie, próby wprowadzania do szkół ideologii gender, propagowanie karty LGBT i wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, które skutkowałyby deprawacją dzieci już w wieku przedszkolnym i po-zbawienia ich niewinności i radosnego dzieciństwa”.
– Dlatego też, pragnąc okazać miłosierdzie dzieciom i młodzieży i uchronić je przed grożącymi im nieszczęściami, musimy wszędzie wyrażać zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich tego rodzaju usiłowań. Równocześnie, jako chrześcijanie, jesteśmy zobowiązani do modlitwy o opamiętanie dla tych wszystkich, którzy nie tylko ulegają zwodniczym ideologiom, ale także chcą w imię tak zwanego postępu wprowadzać je w rzeczywistość naszej Ojczyzny – apelował metropolita krakowski do wiernych, zgromadzonych na łagiewnickich błoniach.
W niedzielę, w Łagiewnikach, Msze święte odprawiane były od samego rana. Przewodniczyli im m.in. krakowscy biskupi oraz kard. Stanisław Dziwisz. Duchowni podkreślali, że „nie może się nazywać uczniem Jezusa ten, kto wprowadza zamęt, a nie pokój, lęk, a nie radość, podziały, a nie pojednanie”.

REPORTAŻ z parafii NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy

foto i filmowanie Roman Faryś

Święto Miłosierdzia Bożego 2019

Triduum Paschalne i Wielkanoc – reportaż

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć i filmów z Triduum Paschalnego oraz Wielkanocy


 

 

foto i filmowanie: Roman Faryś

 

 

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek 2019

 

 

Wielki Piątek


 

 

Wielka SobotaŚwięcenie Pokarmów 2019

 

 

Niedziela Wielkanocna


Rozpoczęła się Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Wielki Piątek to pierwszy dzień nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego, o której odprawianie Pan Jezus prosił św. Faustynę.

 

 

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie uroczyste rozpoczęcie nowenny nastąpiło po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia, to znaczy po godz. 15.00. Nowenna polega na codziennym odmawianiu przez 9 dni Koronki do Bożego Miłosierdzia. Ma być to przygotowaniem do Święta Bożego Miłosierdzia, obchodzonego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.

 

“Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz” – czytamy słowa Pana Jezusa.

 

W pierwszym dniu nowenny, w Wielki Piątek, modlitwa ma objąć „dusze grzeszników i całą ludzkość”, w drugim – „dusze kapłańskie i zakonne”, w trzecim, w Niedzielę Zmartwychwstania – „dusze pobożne i wierne”, w czwartym – „dusze pogan i nie znających jeszcze Jezusa”, w piątym – „dusze heretyków i odszczepieńców”, w szóstym – „dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci”, w siódmym – „dusze szczególnie czczące i wysławiające miłosierdzie Jezusa”, w ósmym – „dusze czyśćcowe”, w ostatnim dniu nowenny – „dusze oziębłe.

Radosnego Alleluja!

Wielkanocne życzenia od Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

 

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, które od dwudziestu wieków niosą nam wszystkim w równym stopniu wielką radość, jak i wielkie zobowiązanie, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.

Naszą wiarę, nadzieję i miłość płynące z Odkupienia wspólnie wyrażamy pieśnią „Zwycięzca śmierci”, która od ponad 180 lat rozbrzmiewa z nową mocą w polskich kościołach w każdy wielkanocny poranek:

 

Więc potargawszy nałogi grzechowe,
Chrystusa wzorem wiedźmy życie nowe,
z dala mijając nieszczęść naszych groby,
miejsca, osoby.
Alleluja!

Podążając za wezwaniem XIX-wiecznej pieśni liturgicznej, życzymy Wam wszystkim, abyśmy odnowieni moralnie przez duchowe przeżycie Wielkanocy, potrafili odpowiedzieć na współczesne zagrożenia ze stanowczością, roztropnością i w duchu prawości. Obyśmy znajdowali siłę i odwagę do wypełniania zobowiązań powziętych w rodzinie i wolności.

 

Życzymy wielu Łask Bożych i płynącej z nich radości, a także zdrowia, pogody ducha i ludzkiej życzliwości.

 

Radosnego Alleluja! Zarząd Akcji Katolickiej w Oleśnicy

KRÓLUJ NAM CHRYSTE

Wielki Czwartek – 18.04.2019

W Kościele katolickim uroczystość Wielkiego Czwartku to dzień, w którym kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia.

 

Święci się także św. oleje, które są używane podczas sakramentów chrztu, bierzmowania czy namaszczenia chorych. Msza św. jest dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa służebnego. Ostania Wieczerza, którą Jezus spożywał z apostołami, była tradycyjną ucztą paschalną, przypominającą wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Wszystkie gesty i słowa Jezusa, błogosławieństwo chleba i wina, nawiązują do żydowskiej tradycji.

Chrystus mówiąc, że poświęcony chleb jest jego ciałem, a wino krwią, ustanowił Eucharystię. Równocześnie nakazał apostołom: „To czyńcie na Moją pamiątkę”. Tradycja upatruje w tych słowach ustanowienie służebnego kapłaństwa, szczególne włączenie apostołów i ich następców w jedyne kapłaństwo Chrystusa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. arch.PAP/Grzegorz Michałowski

Wielki Czwartek 2019

IX rocznica katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

Relacja z obchodów oraz artykuł przygotowany przez Pana Romana Farysia

 

 

Cztery lata temu z inicjatywy POAK został postawiony i poświęcony pomnik upamiętniający tych, którzy zginęli w Katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem. Co roku gromadzimy się na Mszy świętej. W tym roku przewodniczył Jej i krótkie słowo na jej rozpoczęcie wygłosił ks. Proboszcz Zdzisław Paduch.

 

Pamięć i ofiara Mszy Świętej za 96 osób, które zginęły, jest ciągłym pytaniem jak to się stało.

Modliliśmy się Koronką do Miłosierdzia Bożego aby ta największa tragedia została wyjaśniona – czekamy na prawdziwy raport. Obowiązkiem chrześcijanina jest pamięć i modlitwa za zmarłych – jesteśmy tego im winni. Kiedyś Pan Bóg zapyta nas, co uczyniliśmy dla Naszej Ojczyzny oraz dla Tych co zginęli – dlatego tylko, że byli Polakami.

Z Panem Bogiem.

 

treść, filmowanie i foto: Roman Faryś
KRÓLUJ NAM CHRYSTE

IX rocznica katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

Zebranie Rady DIAK AWr. oraz spotkanie z panią Minister Beatą Kempą – 30 marca 2019

Relację z tego wydarzenia przygotował Pan Eugeniusz Kaźmierczak

W sobotę, 30 marca 2019 r. o godz. 10.30, w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej przy ulicy Katedralnej 4 we Wrocławiu, odbyło się Zebranie Rady Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej. Zebranie zostało poprzedzone Mszą św. w Kościele p.w. św. Piotra i Pawła (pod „4”), której przewodniczył, w zastępstwie Diecezjalnego Asystenta Akcji Katolickiej, ks. Józef Jarmuła, Prefekt MWSD.

 

W swojej homilii, z mocnym naciskiem podkreślił potrzebę zaangażowanej działalności każdego członka Akcji Katolickiej z wykorzystaniem darów: słowa, czynu
i modlitwy.

 

Zebranie Rady DIAK miało charakter sprawozdawczo – organizacyjny. Zebranie Rady przyjęło sprawozdania z działalności Zarządu DIAK i finansowe za 2018 rok oraz Komisji Rewizyjnej, potwierdzone stosownymi uchwałami. Przyjęto też propozycje działalności, przedstawione w kalendarium na 2019r. oraz kilka zgłoszonych wniosków dyscyplinujących pracę Zarządu DIAK.

 

Po zakończeniu Zebrania Rady, odbyło się spotkanie z Panią Beatą Kempą – Ministrem ds. pomocy humanitarnej, która podzieliła się swoimi doświadczeniami związanymi z udzielaniem pomocy chrześcijanom na Bliskim Wschodzie. Zebrani, z uznaniem ocenili działania Pani Minister i polskiego rządu.

 

Prezes Zarządu DIAK Janusz Wolniak, w imieniu Diecezjalnej Akcji Katolickiej, podziękował Pani Minister za przybycie i przekazane cenne informacje. W intencji dalszej, owocnej działalności Pani Beaty, zebrani odmówili modlitwę Pod Twoją Obronę.

 

 

Więcej o spotkaniu z Panią Minister – vide Dodatek Dolnośląski Gazeta Polska codziennie, 01/04/2019.

 

foto Roman Faryś, Krzysztof Hermanowicz
treść Eugeniusz Kaźmierczak
skan z gazety – autor Janusz Wolniak

 


GPc numer 2292 – 01.04.2019

Zebranie Rady DIAK AWr. oraz spotkanie z panią Minister Beatą Kempą w dniu 30.03.2019r.

Rozważania Drogi Krzyżowej w Međugorje (Góra Križevac)

Zapraszamy do obejrzenia filmu z Drogi Krzyżowej w Međugorje (Góra Križevac) pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Herbuta

 

 

Reportaż z obchodów Środy Popielcowej – 6 marca 2019

Środa Popielcowa  (staropolska Wstępna Środa) − w kalendarzu katolickim pierwszy dzień Wielkiego Postu.

 

Jest to dzień pokuty przypadający na 46 dni kalendarzowych (40-dniowy okres postu, bez wliczania niedziel) przed Wielkanocą. Środa Popielcowa wypada między 5 lutego a 10 marca. W tym dniu wierni nie są zobowiązani do uczestniczenia we mszy świętej.

 

Według obrzędów katolickich tego dnia kapłan posypuje głowy wiernych popiołem. Tradycja posypywania głów popiołem na znak pokuty pojawiła się w VIII wieku. W XI wieku papież Urban II uczynił go obowiązującym zwyczajem w całym Kościele. Wówczas postanowiono, że popiół będzie pochodził z palm poświęconych w Niedzielę Palmową z ubiegłego roku.

 

Obrzęd ten ma miejsce w czasie liturgii słowa po homilii i zastępuje akt pokuty. Kapłan ze złożonymi rękami zachęca najpierw wiernych, by zjednoczyli się z nim w modlitwie błagalnej o poświęcenie popiołu. Mszał Rzymski określa dwie formuły modlitewne. W obu jest mowa o czterdziestodniowym okresie pokuty i błaganiu o oczyszczenie z grzechów, przez który ma przygotować wiernych do uczestnictwa w Misterium Paschalnym Chrystusa.

 

Następnie następuje właściwy obrzęd posypania. Wierni zbierają się przy stopniu komunijnym, a kapłan posypując ich głowy mówi:

 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

lub

 

Prochem jesteś i w proch się obrócisz

 

 

Jeśli obrzęd ma miejsce w czasie mszy św., następuje po nim modlitwa powszechna i liturgia eucharystyczna.

Foto, filmowanie, treść : Roman Faryś

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Z tej okazji uroczystości odbyły się również w Oleśnicy, gdzie szczególną uwagę poświęcono Ludwikowi Marszałkowi ps. „Zbroja”

 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” został ustanowiony w 2011 roku w hołdzie tym, którzy po latach okupacji niemieckiej, po wkroczeniu na ziemie polskie sowieckich i rodzimych komunistów, mieli odwagę wytrwać w walce o niepodległą Polskę.

 

Po wojnie z bronią w ręku zginęło ponad 20 tys. Żołnierzy Wyklętych. W latach 1944-1955 komunistyczne sądy orzekły ponad 8 tys. wyroków śmierci, z których ok. 4,5 tys. zostało wykonanych.

 

Ponad 250 tys. działaczy trafiło do więzień i obozów pracy. Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 roku w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji, kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej.

 

Na rondzie Żołnierzy Wyklętych w Oleśnicy w dniu 1 marca 2019 roku o godzinie 17.00 odbyły się oficjalne uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Wzięli w nich udział mieszkańcy, wojsko, policja, poczty sztandarowe: Armii Krajowej, Akcji Katolickiej, samorządowcy, burmistrz miasta Jan Bronś oraz grupa Oleśniccy Patrioci i FC Oleśnica.

 

W tym roku upamiętniano postać majora Ludwika Marszałka ps. „Zbroja” – prezesa zrzeszenia WiN. W grudniu 1947 r. został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa i umieszczony we wrocławskim więzieniu, gdzie poddano go brutalnym przesłuchaniom. 10 sierpnia 1948 r., w procesie działaczy Zarządu Okręgu Wrocław WiN, skazano go na karę śmierci.

 

Syn majora – Krzysztof Marszałek jest prezesem Akcji Katolickiej w parafii M. Kollbego we Wrocławiu, nie mógł być w tym roku na tej uroczystości ale obiecał, że za rok przyjedzie do Oleśnicy i opowie nam więcej o swoim Niezłomnym Tacie.

 

CHWAŁA BOHATEROM                      CZĘŚĆ ICH PAMIĘCI                      PAMIĘTAMY OLEŚNICZANIE

 

foto, filmowanie: Roman Faryś
Zapraszamy do obejrzenia reportażu filmowego z tej patriotycznej uroczystości