Aktualności

Home / Aktualności

14.09.2019 – POLSKA POD KRZYŻEM – INOWROCŁAW w łączności z modlącymi się w parafiach w całej Polsce

Apel Biskupa Włocławskiego o włączenie się w akcję „Polska pod Krzyżem”


Stańmy wspólnie pod Krzyżem naszego Pana!
 

Drodzy Bracia w Kapłaństwie!

 

Po raz kolejny wierni świeccy w naszym kraju wyszli z inicjatywą ogólnopolskiej modlitwy w intencji Ojczyny. Po pięknym świadectwie wiary, jakim była „Wielka Pokuta” oraz „Różaniec do granic”, tym razem zostaliśmy zaproszeni, aby 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, wspólnie stanąć pod Krzyżem naszego Pana, aby uczynić Go centrum naszego życia osobistego i społecznego

Zwracam się z apelem o włączenie się w to wydarzenie w swoich parafiach!

Niech z całą mocą popłynie z naszych wspólnot błagalne wołanie do Boga o Jego pomoc i obronę w czasie doświadczeń, które nas dotykają! Weźmiemy w ten sposób udział w duchowej walce o rodzinę, Polskę, Kościół i całą chrześcijańską cywilizację, a także wyrazimy sprzeciw wobec mnożących się profanacji, szyderstw i zniewag świętych znaków chrześcijaństwa.

Proszę Księży Proboszczów, aby po Mszy św., w dniu 14 września, udali się wraz
z wiernymi do misyjnego krzyża. Niech zabrzmi tam stosowna pieśń, litania do Krzyża Świętego, Koronka, dziesiątek różańca w intencji Ojczyny.

W miarę możliwości już przed Mszą św. adorujmy – choćby przez pół godziny – Najświętszy Sakrament. 

W ten sposób złączymy się z uroczystościami odbywającymi na lotnisku we Włocławku.

Historia naszego narodu, tak bardzo naznaczona cierpieniem, męczeństwem, ale również heroiczną wiarą przynagla nas, aby, tak jak nasi Ojcowie w chwilach próby, wpatrywać się w krzyż Chrystusa, wołając: „Wybaw nas Panie!”.

Przygotujmy naszych parafian do tego wydarzenia podając dużo wcześniej właściwe informacje i zmobilizujmy wiernych do licznego w nim udziału.

14 września bądźmy razem pod krzyżem, „na którym zawisło Zbawienie świata”.

Proszę także, Księży Proboszczów, aby zgłaszali udział swoich parafii w akcji „Polska pod Krzyżem” poprzez stronę internetową  www.polskapodkrzyzem.pl

+ Wiesław Mering
Biskup Włocławski

 

PRZYJDŹMY CAŁYMI RODZINAMI, PRZYNIEŚMY ZE SOBĄ KRZYŻE

Intencja parafian na 14 września 2019 wypowiedziana pod Krzyżem Misyjnym

W duchowej łączności z wszystkimi uczestnikami wielkiej modlitewnej akcji „Polska pod Krzyżem”, stajemy tutaj w pokorze pod Krzyżem Misyjnym naszego Pana Jezusa Chrystusa, w Parafii p.w. NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy, by uczestniczyć w duchowym dziele pokuty i moralnej odnowy, w walce o rodzinę, Polskę, Kościół i całą chrześcijańską cywilizację, a także by wyrazić sprzeciw wobec szerzących się antychrześcijańskich ideologii, publicznych bluźnierstw, napaści na kościoły i kapłanów, znieważanie obrazów Matki Bożej i wizerunków Świętych.

Chcemy modlić się w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny, by była wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Chrystusowemu. Chcemy prosić Boga o potrzebne łaski dla swoich rodzin, bliskich, sąsiadów oraz nieznajomych, chcemy prosić Boga, żeby uratował dusze wielu ludzi, którzy dzisiaj czują pustkę w swoim życiu.

 

Oleśniczanie z trzech parafii jadą również do Inowrocławia. Organizatorem jest Rycerstwo Niepokalanej. Wyjeżdżamy 14 września o godzinie 5.00 z parkingu przy ul. Wałowej. Po wspólnej modlitwie na lotnisku po godzinie 22.00 jedziemy na nocleg do Torunia.
15 września w niedzielę po śniadaniu zwiedzamy Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, w południe uczestniczymy w Mszy św. Po obiedzie jedziemy nad tamę w miejsce gdzie został wrzucony ks. Jerzy Popiełuszko. Wracamy wieczorem w niedzielę. Koszt 151 zł od osoby w tym przejazd, nocleg, śniadanie.
Zapisy u pani Helenki tel.500 413 339.
informacje podał Roman Faryś (Akcja Katolicka, planowany jest reportaż filmowy z Inowrocławia)
KRÓLUJ NAM CHRYSTE

Jubileuszowe kalendarze na rok 2020

Zapraszamy oleśniczan do nabycia kalendarza na rok 2020 oraz widokówek z widokiem Kościoła zewnątrz i wewnątrz


Kalendarze i widokówki można nabyć po każdej mszy św. w niedzielę u członków Akcji Katolickiej z tyłu kościoła. Zapraszamy

Oleśniczanie kochają św. Charbela

Wierni z parafii pw. NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy przez kilka dni modlili się za wstawiennictwem św. Charbela


Od piątku do poniedziałku (16-19 sierpnia) mieszkańcy Oleśnicy uczestniczyli w nabożeństwach ku czci libańskiego świętego. W ostatni dzień, nazwany Dniem Zawierzenia, modlili się na uroczystej Mszy św., złożyli akt zawierzenia św. Charbelowi Makhlufowi i zostali namaszczeni jego świętym olejem. Eucharystii przewodniczył neoprezbiter ks. Michał Miśkiewicz.

– W naszych czasach Bóg wzbudza świętych, kiedy słabnie wiara. Święty Charbel jest tym, którego Bóg postawił przed wierzącymi i niewierzącymi po to, aby poprzez znaki przyprowadził lud do Boga – mówił w homilii ks. Jakub Mazur.

Dodał, że wierni często oczekują na cud, ale tylko na ten namacalny, związany z naszymi ciałami. – A w piątek w tym kościele dokonał się pewnego rodzaju cud: w zwykły wakacyjny dzień 5 kapłanów przez 1,5 godziny sprawowało bez przerwy sakrament pokuty. To jest cud, że ludzie zabiegani, niemający zazwyczaj czasu na modlitwę, potrafili wytrwać godzinę przed Chrystusem na adoracji – stwierdził wikariusz parafii NMP Matki Miłosierdzia.

I pytał zebranych w kościele, jakby zareagowali, gdyby św. Charbel dzisiaj stanął przed nimi, tak fizycznie, przy ołtarzu. Wielu pewnie rzuciłoby się w jego kierunku, wykrzykując prośby i modlitwy. A on, jak opowiadał kapłan, zapewne stanąłby między nimi, w skupieniu modlitewnym na klęcząco starałby się jak najlepiej przeżyć Mszę św. A po niej odprawiałby dziękczynienie i modliłby się za Kościół. Może i nie powiedziałby ani jednego słowa. – Pościł, umartwiał się, modlił się. Jednak nie byłoby jego świętości, gdyby nie to, co najważniejsze – Msza św. Zwróćmy uwagę, że dla świętych nie było nic ważniejszego niż Msza św., niż Komunia św. – tłumaczył ks. Mazur. Dlatego podkreślił, że św. Charbel chce nas doprowadzić do tego, co najważniejsze – do odkrycia cudu Eucharystii. Jeden z włoskich kandydatów na ołtarze mówił, że nie musimy koniecznie podróżować do Ziemi Świętej, bo Jerozolima znajduje się przecież pod domem. To znaczy, że blisko mamy Mszę św., czyli ponowienie ofiary krzyża, powtórzenie ostatniej wieczerzy. – Nie ma większego skarbu niż Chrystus obecny pod postacią chleba na Mszy św. Skoro wierzymy, że w Komunii św. jest żywy Bóg, to czemu nieraz na kazaniu przysypiamy? Msza św. nie może być czymś nudnym i monotonnym, bo chodzi o obecność samego Boga! – tłumaczył kaznodzieja.

Zaznaczył, że dzisiaj św. Charbel podwyższa nam poprzeczkę. Nawołuje nas, byśmy nie tylko żyli tak, jak Bóg chce na co dzień, byśmy modlili się za siebie i innych, ale pokazuje nam to, co najważniejsze: centrum życia chrześcijańskiego ma być Eucharystia, która uzdrawia, daje pokój wewnętrzny, prowadzi do Ojca w niebie. – Przystępujcie do Komunii św. i przeżywajcie ją jako spotkanie z Bogiem, a nie jako element rytuału. Wówczas dostrzeżecie skutki działania Eucharystii w swoim życiu. Pamiętajmy: Jerozolimę mamy pod naszym domem – podsumował ks. Mazur.

MACIEJ RAJFUR
Foto Gość


17 sierpnia 2019
W piątkowy wieczór rozpoczęliśmy –  Mszą św. o miłosierdziu Bożym – święty czas szczególnej modlitwy. Wraz ze św. Charbelem „wyszliśmy na pustynię”, aby pozwolić Bogu mówić do każdego z nas. Pierwszy dzień modlitwy był dniem spotkania z trzykroć Świętym Bogiem, a jednocześnie Bogiem pełnym miłosierdzia, w sakramencie pokuty. W czasie Eucharystii przypomnieliśmy sobie najważniejsze cele i sens chrześcijańskiej pokuty, a więc uczestniczenie w Ofierze Chrystusa, otwarcie się na działanie Boga, ale również staraliśmy się zobaczyć pokutę jako formę potężnej modlitwy błagalnej i wstawienniczej. Pośród różnych form pokuty, a więc postu, ograniczeniu rozrywek na rzecz modlitwy itd. najważniejszą staje się życie chwilą obecną, intensywne przeżywanie dnia dzisiejszego, tak, aby poprzez DZISIAJ dokonało się nasze uświęcenie i zbliżenie do Boga. W czasie nabożeństwa pokutnego poprzez rozważanie Słowa Bożego, czas na rachunek sumienia oraz wspólną modlitwę za zgromadzony o wieczornej porze Kościół, przygotowaliśmy się do przyjęcia pojednania z Bogiem przez sakramentalną posługę Kościoła. Następnie w ciszy adorowaliśmy drzewo Krzyża św. Rozpoczęła się adoracja Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, w czasie której wielu wiernych przez posługę 5 kapłanów skorzystało ze spowiedzi. Na zakończenie tego pięknego dnia odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne, po czym po pokropieniu poświęconą wodą z solą (znak sakramentu chrztu św., ale również modlitwy o zachowanie od wszelkiego złego) przyjęliśmy błogosławieństwo
Ks. Jakub Mazur

18 sierpnia 2019

W sobotni wieczór poprzez udział w Eucharystii rozpoczęliśmy modlitwę w intencji wszystkich rodzin naszej parafii. W czasie nabożeństwa wysłuchaliśmy „Hymnu o miłości” świętego Pawła oraz fragmentu ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. Słowo Boże ukierunkowało nas na modlitwę dziękczynienia. W czasie adoracji Chrystusa Eucharystycznego dziękowaliśmy za sakramenty, które przyjęliśmy, począwszy od chrztu. Małżonkowie dziękowali za dar sakramentu małżeństwa. Hymn do Ducha Świętego – „O Stworzycielu…” – pozwolił powrócić myślami do uroczystości zawarcia sakramentu małżeństwa. Modlitwę zakończyło odnowienie ślubów małżeńskich
Ks. Jakub Mazur


Nabożeństwo do św. Charbela – sobota

10 sierpnia 2019 – Spotkanie modlitewne w obronie abp M. Jędraszewskiego

Reportaż ze spotkania modlitewnego w obronie abp Marka Jędraszewskiego przy słynnym oknie papieskim


Relacja autorstwa Romana Farysia

„Pielgrzymkowy przerywnik – Oleśnica”

W dniach 3-4 sierpnia 2019 gościliśmy pielgrzymów XXXIX Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę.
Czas szybko biegnie, niedawno chodziłem z dziećmi, później żona dołączyła i razem pielgrzymowaliśmy do Częstochowy (1982-2010). Jak zdrowie już nie pozwoliło iść pieszo to do dzisiaj w grupie 16. Duchowej razem z parafianami z NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy. Pielgrzymujemy duchowo uczestnicząc w godzinkach, Mszy Świętej, modlitwie Anioł Pański z konferencją oraz w Apelu Jasnogórskim przy pomniku świętego Jana Pawła II. W reportażu filmowym chciałem pokazać pewien etap pielgrzymki.

Warto włączyć się choć w takie duchowe pielgrzymowanie. Pielgrzymi bardzo doceniają modlitwę duchowych pielgrzymów.

JESTESTEŚMY RAZEM PIELGRZYMKOWĄ WSPÓNOTĄ.
Króluj Nam Chryste
filmowanie, foto i treść: Roman Faryś

Zdjęcia do pobrania również TUTAJ (należy kliknąć zielony przycisk Download)

XXVIII Pielgrzymka Radia Maryja na Jasną Górę

Relacja pielgrzyma-fotoreportera z XXVIII pielgrzymki RODZINY RADIA MARYJA na Jasną Górę w dniu 14 lipca 2019 roku.

Na wstępie chciałem podziękować przewodniczącej Koła R. Maryja pani Janinie Szczuraszek z parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy za zorganizowanie corocznej pielgrzymki. Piszę to w imieniu Akcji Katolickiej z parafii NMP Matki Miłosierdzia z Oleśnicy, którą reprezentowali jej członkowie oraz w imieniu osobistym za umożliwienie mi, pójścia razem z darami podczas mszy świętej na wałach jasnogórskich.

Dało to też możliwość zrobienia zdjęć i filmowania całej uroczystości, przeprowadzając różne wywiady tzn. REPORTAŻ PIELGRZYMA z miejsca dla nas Polaków świętego jakim jest JASNA GÓRA, gdzie króluje Najświętsza Maria Panna w wizerunku MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ.

Bardzo pozytywną cechą Rodziny Radia Maryją jest jej radość z bycia razem jako WSPÓLNOTA. Nie miałem akredytacji (fotografuję i filmuję już 40 lat), ale otwartość, życzliwość, poczucie humoru obu stron dało bardzo pozytywne rezultaty. Dzisiaj dzielę z WAMI godzinną relacją filmową oraz zdjęciami. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy otworzyli swoje serca i umysły na pytania Romana z Oleśnicy. Dziękuję służbie medycznej, z której sam skorzystałem.

Dla mnie, człowieka Solidarności bardzo ważne były słowa w homilii ks. bp. Ignacego Deca ,,tak tak – nie nie”, odnoszę to do nas aby być konkretnym w życiu, w działaniu, w świadectwie – aby nie być letnim, albo stać w rozkroku.

Musimy być oddanymi żołnierzami Maryi, która poprowadzi nas do Chrystusa.

Bardzo budująca była duża obecność duszpasterzy-biskupów,kapłanów oraz ogromna reprezentacja rządu na czele z premierem Morawieckim,przedstawicielem Prezydenta, parlamentarzystów, wojewodów i ,,wielka rzeka Kół Radia Maryja” – czuło się JEDNĄ, DOBRZE ROZUMIEJĄCĄ SIĘ RODZINĘ ZATROSKANĄ O NASZĄ OJCZYZNĘ

Jasna Góra dla mnie, to jest Kana Galilejska, już z Rodzicami pielgrzymowaliśmy korzystając z PKP, później od 1982 roku po zachęcie ks. Tadeusza Farysia (brata mojego) pielgrzymowałem pieszo z Wrocławia do naszej ukochanej Matuchny. Wraz z Anią, moją małżonką i dziećmi (Ewunią i Jackiem) szliśmy wraz grupą 6 z Ziemi Oleśnickiej – to były piękne lata. Teraz już zdrowie nie pozwala iść pieszo, ale 2-3 razy w roku jesteśmy na Jasnej Górze, czy jako Akcja Katolicka, czy Radio Maryja lub ze znajomymi.

Pozdrawiamy jako członkowie Akcji Katolickiej i wierni słuchacze Radia Maryja.

ALLELUJA i do przodu i do roboty

KRÓLUJ NAM CHRYSTE

treść, foto i filmowanie: Roman Faryś

Zdjęcia do pobrania również TUTAJ (należy kliknąć zielony przycisk Download)

Reportaż z pielgrzymki autokarowej do Međugorje

Film ze spotkania Młodzieży z całego świata, które odbywa się każdego roku w dniach 30 lipca do 8 sierpniafilmowanie: Roman Faryś

Jubileusz ks. Proboszcza Zdzisława Paducha

Reportaż ze spotkania członków POAK z ks. Proboszczem Zdzisławem Paduchem z okazji Jubileuszu 10-lecia posługi kapłańskiej jako dziekan, proboszcz i asystent Akcji Katolickiej
foto i filmowanie: Roman Faryś
Jubileusz X-lecia probostwa ks. Zdzisława Paducha

Festyn Rodzinny

Również 20 czerwca 2019 na Stadionie Miejskim w Oleśnicy odbył się Festyn Rodzinny. Zapraszamy do obejrzenia relacji.


 
 
 
 
 
 

foto i filmowanie: Roman Faryś

Boże Ciało

20 czerwca 2019 obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Zapraszamy do obejrzenia relacji.


 
 
 
 
 
 

foto i filmowanie: Roman Faryś

Nabożeństwo do św. Charbela pod przewodnictwem ks. Prałata Mariana Biskupa

Relacja z Nabożeństwa do św. Charbela, które zostało odprawione pod przewodnictwem ks. Prałata Mariana Biskupa 18 czerwca 2019


 
 
 
 
 
 

foto: Roman Faryś

Nabożeństwo do św. Charbela pod przewodnictwem ks. Prałata Mariana Biskupa

Msza Św. prymicyjna ks. Michała Miśkiewicza

Relacja z Mszy Św. prymicyjnej ks. Michała Miśkiewicza, która odbyła się 16 czerwca 2019 o godz. 12:00


 
 
 
 
 
 

foto: Roman Faryś