8 grudnia 2018 – Akademia oleśnickich krwiodawców

Home / 8 grudnia 2018 – Akademia oleśnickich krwiodawców

8 grudnia 2018 – Akademia oleśnickich krwiodawców

Oleśnicki Polski Czerwony Krzyż zorganizował galę dla oleśnickich krwiodawców.

 
W trakcie wydarzenia uhonorowano osoby, które dzielą się swoją krwią z potrzebującymi.

 

W dniu 8 grudnia w Mega pizzy w Oleśnicy odbyła się akademia honorowych dawców krwi z powiatu oleśnickiego, zorganizowana przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Oleśnicy. W wydarzeniu wzięli udział krwiodawcy, ich bliscy, przedstawiciele różnych organizacji, władz samorządowych, ks. Proboszcz parafii św. Jana Apostoła Ewangelisty inni zaproszeni goście.

 

Spotkanie było okazją do nagrodzenia kilkudziesięciu wyróżniających się krwiodawców. Resortowe odznaki „Zasłużony dla Zdrowia Narodu” odebrali Roman Faryś, Grzegorz Michalec, Mirosław Kalbarczyk i Andrzej Proniewicz. Z kolei odznaką dyrektora RCKiK uhonorowano Barbarę Krzemińśką. Oznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi PCK” pierwszego stopnia otrzymał Tadeusz Jasień, drugiego – Marlena Waga i Michał Kowalczyk, a medal 60-lecia PCK dostał Jerzy Szula.

 

Podkreślano zasługi uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy, którzy zajęli drugie miejsce w ramach akcji „Młoda krew ratuje życie”. Nagrody odebrała młodzież i dyrektor Jacek Stala oraz Stanisław Różycki – nauczyciel, od lat związany z krwiodawstwem. Program artystyczny zapewnili Oleśniczanie Młodzi Duchem. PCK zapewniło też poczęstunek dla krwiodawców

 

Filmowanie, foto Roman Faryś

(wykorzystano treść z portalu mojaolesnica.pl)