42. Europejskie spotkanie młodych We Wrocławiu

Home / 42. Europejskie spotkanie młodych We Wrocławiu

42. Europejskie spotkanie młodych We Wrocławiu

W naszym mieście w dniach 28 grudnia – 1 stycznia przebywało około 300 młodych ludzi z 15 krajów.


Z czego w naszej parafii było ich około 100 z 5 krajów: z Polski, Francji, Niemiec, Rumuni i Chorwacji. 31 grudnia wieczorem odbyła się modlitwa o pokój w Hali Sportowej w Oleśnicy, gdzie modlili się wszyscy pielgrzymi tymczasowo mieszkający w Oleśnicy. Następnie miał miejsce Festiwal Narodów, gdzie przedstawiciele 15 narodowości mieli okazje zaprezentować choć trochę swoją kulturę przez taniec, śpiew lub inną aktywność. 1 Stycznia w naszej parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia miała miejsce msza o godzinie 10:30, w trakcie której pielgrzymi uczestniczyli aktywnie czytając między innymi modlitwę wiernych. Po Mszy i podziękowaniach księzda Proboszcza wszyscy udali się na zewnątrz świątyni na zdjęcie pamiątkowe. Po wszystkim pielgrzymi udali się do rodzin, którzy ich przyjmowali, po czym wrócili do swoich domów w swoich krajach.


In our town between December 28th to January 1st in there were about 300 young people from 15 countries of Europe from which there were about 100 of them from 5 countries in our parish, from: Poland, France, Germany, Romania and Croatia. At December 31st prayer for peace in Hala Sportowa in Oleśnica took place, where all pilgrims that were temporarily living in Oleśnica were praying. Afterwards Feast of Nations took place where members of communities from all countries had a chance to show a little bit of their culture through dance, song or other kind of activity. At January 1st in our Parish of Blessed Virgin Mary Mother of Mercy at half past ten there was a Holy Mass in which pilgrims participated reading the Prayer of the Faithful among others. After the Mass pilgrims went outside the Church to take commemorative photo. After all of that pilgrims went to families that they were staying in for a Dinner. At the end all of them came back to their homes in their countries.


treść: ks. akolita Jakub Waliłko
zdjęcia i filmowanie: Roman Faryś