14.09.2019 – POLSKA POD KRZYŻEM – INOWROCŁAW w łączności z modlącymi się w parafiach w całej Polsce

Home / 14.09.2019 – POLSKA POD KRZYŻEM – INOWROCŁAW w łączności z modlącymi się w parafiach w całej Polsce

14.09.2019 – POLSKA POD KRZYŻEM – INOWROCŁAW w łączności z modlącymi się w parafiach w całej Polsce

Apel Biskupa Włocławskiego o włączenie się w akcję „Polska pod Krzyżem”


Stańmy wspólnie pod Krzyżem naszego Pana!
 

Drodzy Bracia w Kapłaństwie!

 

Po raz kolejny wierni świeccy w naszym kraju wyszli z inicjatywą ogólnopolskiej modlitwy w intencji Ojczyny. Po pięknym świadectwie wiary, jakim była „Wielka Pokuta” oraz „Różaniec do granic”, tym razem zostaliśmy zaproszeni, aby 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, wspólnie stanąć pod Krzyżem naszego Pana, aby uczynić Go centrum naszego życia osobistego i społecznego

Zwracam się z apelem o włączenie się w to wydarzenie w swoich parafiach!

Niech z całą mocą popłynie z naszych wspólnot błagalne wołanie do Boga o Jego pomoc i obronę w czasie doświadczeń, które nas dotykają! Weźmiemy w ten sposób udział w duchowej walce o rodzinę, Polskę, Kościół i całą chrześcijańską cywilizację, a także wyrazimy sprzeciw wobec mnożących się profanacji, szyderstw i zniewag świętych znaków chrześcijaństwa.

Proszę Księży Proboszczów, aby po Mszy św., w dniu 14 września, udali się wraz
z wiernymi do misyjnego krzyża. Niech zabrzmi tam stosowna pieśń, litania do Krzyża Świętego, Koronka, dziesiątek różańca w intencji Ojczyny.

W miarę możliwości już przed Mszą św. adorujmy – choćby przez pół godziny – Najświętszy Sakrament. 

W ten sposób złączymy się z uroczystościami odbywającymi na lotnisku we Włocławku.

Historia naszego narodu, tak bardzo naznaczona cierpieniem, męczeństwem, ale również heroiczną wiarą przynagla nas, aby, tak jak nasi Ojcowie w chwilach próby, wpatrywać się w krzyż Chrystusa, wołając: „Wybaw nas Panie!”.

Przygotujmy naszych parafian do tego wydarzenia podając dużo wcześniej właściwe informacje i zmobilizujmy wiernych do licznego w nim udziału.

14 września bądźmy razem pod krzyżem, „na którym zawisło Zbawienie świata”.

Proszę także, Księży Proboszczów, aby zgłaszali udział swoich parafii w akcji „Polska pod Krzyżem” poprzez stronę internetową  www.polskapodkrzyzem.pl

+ Wiesław Mering
Biskup Włocławski

 

PRZYJDŹMY CAŁYMI RODZINAMI, PRZYNIEŚMY ZE SOBĄ KRZYŻE

Intencja parafian na 14 września 2019 wypowiedziana pod Krzyżem Misyjnym

W duchowej łączności z wszystkimi uczestnikami wielkiej modlitewnej akcji „Polska pod Krzyżem”, stajemy tutaj w pokorze pod Krzyżem Misyjnym naszego Pana Jezusa Chrystusa, w Parafii p.w. NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy, by uczestniczyć w duchowym dziele pokuty i moralnej odnowy, w walce o rodzinę, Polskę, Kościół i całą chrześcijańską cywilizację, a także by wyrazić sprzeciw wobec szerzących się antychrześcijańskich ideologii, publicznych bluźnierstw, napaści na kościoły i kapłanów, znieważanie obrazów Matki Bożej i wizerunków Świętych.

Chcemy modlić się w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny, by była wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Chrystusowemu. Chcemy prosić Boga o potrzebne łaski dla swoich rodzin, bliskich, sąsiadów oraz nieznajomych, chcemy prosić Boga, żeby uratował dusze wielu ludzi, którzy dzisiaj czują pustkę w swoim życiu.

 

Oleśniczanie z trzech parafii jadą również do Inowrocławia. Organizatorem jest Rycerstwo Niepokalanej. Wyjeżdżamy 14 września o godzinie 5.00 z parkingu przy ul. Wałowej. Po wspólnej modlitwie na lotnisku po godzinie 22.00 jedziemy na nocleg do Torunia.
15 września w niedzielę po śniadaniu zwiedzamy Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, w południe uczestniczymy w Mszy św. Po obiedzie jedziemy nad tamę w miejsce gdzie został wrzucony ks. Jerzy Popiełuszko. Wracamy wieczorem w niedzielę. Koszt 151 zł od osoby w tym przejazd, nocleg, śniadanie.
Zapisy u pani Helenki tel.500 413 339.
informacje podał Roman Faryś (Akcja Katolicka, planowany jest reportaż filmowy z Inowrocławia)
KRÓLUJ NAM CHRYSTE